Chứng nhận, kiểm định, tư vấn Iso, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch.

Đăng ký tư vấn

Đăng ký mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã QR Code

Khái niệm mã QR Code Mã QR Code (Viết tắt từ “ Quick Response”) tạm dịch là mã “phản hồi nhanh”, là một loại mã vạch 2D (dạng hai chiều). Có thể đọc được trên điện thoại

Xem chi tiết...