Xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam là thủ tục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
Theo đó, các Doanh nghiệp gia công, sản xuất tại Việt Nam có sử dụng mã số mã vạch của Doanh nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục xác nhận này tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ bao gồm: 

  1. Bằng chứng Uỷ quyền của Doanh nghiệp nước ngoài (có công chứng) cho phép Doanh nghiệp ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của Doanh nghiệp nước ngoài;
  2. Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nước ngoài được phép sử dụng mã;
  3. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
  4. Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).

Kết quả thực hiện dịch vụ: Giấy xác nhận sử dụng hợp pháp mã nước ngoài cho sản phẩm đăng ký:

Công ty KENA sẽ hướng dẫn quý Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ và thay mặt Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin xác nhận sử dụng mã nước ngoài tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Mọi thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH KENA

 Địa chỉ: Phòng 201, Tầng 2 tòa nhà Thắng Lợi, Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Hotline: 0936300168 – 0393.427.049

 Email: kena@kenavn.com

 Website: www.kenavn.com

 

Xem thêm: 

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm 

Công bố chất lượng ngũ cốc

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của KENA

 

Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *