Chứng nhận, kiểm định, tư vấn Iso, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch.

Đăng ký tư vấn

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Nguyên Tắc Nộp Đơn Đầu Tiên

Nội dung của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” Trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm

Xem chi tiết...