Sản xuất rượu theo quy định của pháp luật là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những điều kiện quan trọng mà doanh nghiệp và cá nhân cần phải đáp ứng đó là phải có Giấy phép sản xuất rượu.

Giấy phép sản xuất rượu là gì?

Giấy phép sản xuất rượu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp, cá nhân khi tiến hành sản xuất rượu. Hoạt động sản xuất rượu bao gồm: Sản xuất rượu thủ công và sản xuất rượu công nghiệp.

 • Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.
 • Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.

Vì sao phải xin giấy phép sản xuất rượu?

 • Pháp luật hiện nay quy định “sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép”.
 • Ngoài ra khi sản xuất rượu công nghiệp không có giấy phép sản xuất rượu còn bị xử phạt như sau:  “ Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt sau: “Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng” đối với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính”. Như vậy cơ sở sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu cơ sở cần đáp ứng điều kiện gì?

Khi tiến hành xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cơ sở cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Khi tiến hành xin giấy phép sản xuất rượu thủ công cơ sở cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Hồ sơ thực hiện xin giấy phép sản xuất rượu gồm những tài liệu gì?

Đối với thủ tục xin Giấy sản xuất rượu công nghiệp khách hàng cần các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);  
 • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP),          
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)”
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Đối với thủ tục xin Giấy sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh khách hàng cần các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm”
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Quy trình thực hiện xin giấy phép sản xuất rượu như nào ?

Thẩm quyền xin giấy phép sản xuất rượu

– Đối với Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên;
 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Đối với giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh”

Quy trình xin giấy phép sản xuất rượu

Doanh nghiệp hay cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

 • Đối với cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho Doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.”

Khi  thay đổi nội dung của giấy phép sản xuất rượu thì có được cấp lại giấy phép không?

Theo quy định của pháp luật “Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, doanh nghiệp hay cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”. Như vậy khi cơ sở muốn tiến hành thay đổi nội dung trên giấy phép sản xuất rượu thì sẽ tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu

 – Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo
 • Bản sao giấy phép đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

 • Doanh nghiệp hay cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Dịch vụ thực hiện thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu của KENA

Tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu;

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về việc thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu;

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu;

Tiến hành nộp hồ sơ đối với thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu;

Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu;

Mọi thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH KENA

 Địa chỉ: Số 9/242 Đường Chùa Vẽ – Phường Đông Hải 1 – Quận Hải An – TP. Hải Phòng

 Hotline: 0936300168 – 0393.427.049

 Email: kena@kenavn.com

 Website: www.kenavn.com

 

 

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Sản Xuất Rượu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *