Chứng nhận, kiểm định, tư vấn Iso, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch.

Đăng ký tư vấn

Thông tin chung

QR CODE

QR Code – Giải pháp công nghệ truy xuất thông tin sản phẩm/hàng hóa qua mã QR QR Code là giải pháp công nghệ truy xuất thông tin/dịch vụ (gọi tắt là giải pháp) dành

Xem chi tiết...