Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế (6 bài viết)
Chứng Nhận Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 28 lượt xem

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn, bộ đồ bảo hộ y tế phòng chống dịch, bộ đồ phòng hộ cá nhân là các mặt hàng thiết yếu hiện nay mà thị trường đang “rất cần” trên to...

Công Bố Nồng Độ Hàm Lượng Trong Nguyên Liệu Sản Xuất Trang Thiết Bị Y Tế Chất Ngoại Kiểm Chứa Chất Ma Túy Và Tiền Chất

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 29 lượt xem

Nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế là nguyên liệu để làm ra, sản xuất ra các loại thiết bị, vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử và chất hiệu chu...

Công Bố Tiêu Chuẩn Áp Dụng Đối Với Trang Thiết Bị Y Tế Loại A

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 26 lượt xem

Trang thiết bị y tế loại A là các trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp. Chất lượng của các trang thiết bị y tế loại A được nhận biết qua tiêu chuẩn chuẩn á...

Công Bố Đủ Điều Kiện Mua Bán trang Thiết Bị Y Tế Thuộc Loại B, C, D

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 25 lượt xem

Giấy phép công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế là loại giấy phép mà khi doanh nghiệp thực hiện việc kinh doanh trang thiết bị y tế loại B, C, D phải...

Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Trang Thiết Bị Y Tế

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 29 lượt xem

Trang thiết bị y tế là một mặt hàng đặc biệt, thiết yếu, có mặt ở mọi bệnh viện, cơ sở y tế. Như vậy với một đất nước hơn 97 triệu dân, thì nhu cầu về trang thi...

Công Bố Tiêu Chuẩn Áp Dụng Đối Với Trang Thiết Bị Y Tế Loại B

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế | 86 lượt xem

Đối với các trang thiết bị y tế loại A, B muốn nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam sẽ phải có số lưu hành hay còn gọi là số công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩ...

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế