Đăng ký mã vạch (6 bài viết)
Công ty đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng

Đăng ký mã vạch | 210 lượt xem

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại Hải Phòng. KENA là công ty chuyên đăng ký mã số mã vạch tốt nhất Hải Phòng. Dịch vụ của chúng tôi đảm bảo về sự uy tín, chất ...

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại Hải Phòng

Đăng ký mã vạch | 184 lượt xem

Đăng ký mã số mã vạch là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Hoặc đơn giản chỉ là ...

Đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng

Đăng ký mã vạch | 379 lượt xem

KENA cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch trên nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm và cập nhật thông tin sản phẩm lên cổng thông tin mã vạch Quốc gia.

Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

Đăng ký mã vạch | 263 lượt xem

Xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam là thủ tục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của KENA

Đăng ký mã vạch | 333 lượt xem

KENA cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch với cam kết thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý

Mã số mã vạch vật phẩm là gì?

Đăng ký mã vạch | 294 lượt xem

Mã số mã vạch vật phẩm là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy số hoặc dãy...

Đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch ở Hải Phòng

Dịch vụ cập nhật thông tin mã vạch sản phẩm

Công ty đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng

Quét mã vạch