Công bố chất lượng sản phẩm (8 bài viết)
Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 117 lượt xem

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình,...

Thủ tục công bố hợp quy chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 157 lượt xem

Sản phẩm bắt buộc công bố hợp quy là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý ...

Dịch vụ công bố hợp chuẩn tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 121 lượt xem

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 109 lượt xem

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Y tế phân cấp quy định, bảo đảm tiêu chuẩn công bố áp dụng đáp ứng các q...

Công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 175 lượt xem

Công bố chất lượng sản phẩm là việc các doanh nghiệp cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu ha...

Công bố hợp quy khẩu trang kháng khuẩn

Công bố chất lượng sản phẩm | 267 lượt xem

Khẩu trang kháng khuẩn và khẩu trang kháng giọt bắn từ vải không dêt·thuộc danh mục bắt buộc phải công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT của Bộ Công thương

Công bố chất lượng ngũ cốc

Công bố chất lượng sản phẩm | 182 lượt xem

Kena thực hiện dịch vụ tư vấn công bố chất lượng cho ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc như gạo, ngô, đỗ, bún, bánh đa, bánh phở, miến, đậu phụ ... theo Nghị đị...

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Công bố chất lượng sản phẩm | 342 lượt xem

KENA hân hạnh cung cấp dịch vụ công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho quý khách hàng

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn

Dịch vụ công bố hợp chuẩn

Dịch vụ công bố hợp quy

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở