Bảo hộ sở hữu trí tuệ (16 bài viết)
Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 165 lượt xem

Quyền tác giả là gì? Đăng ký quyền tác giả như thế nào? Và dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác tại Hải Phòng ra sao? Hiểu rõ những thắc mắc trên của bạn về vấn đề ...

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 156 lượt xem

Bạn có một phát minh mới, một giải pháp kỹ thuật mới? Bạn muốn bảo hộ cho ý tưởng của mình nhưng chưa biết phương thức để đăng ký sáng chế? KENA sẽ tư vấn và ph...

Dịch vụ đăng ký logo tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 227 lượt xem

Công ty KENA cung cấp dịch vụ đăng ký logo tại Hải Phòng. Đơn vị chúng tôi là một trong số ít những đơn vị cung cấp dich vụ đăng ký bảo hộ logo uy tín đáng tin ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo độc quyền tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 246 lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu/logo công ty/thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ ...

Đăng ký thương hiệu sản phẩm tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 227 lượt xem

Thương hiệu là khái niệm nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Dịch vụ Đăng ký bảo hộ thương hiệu của công ty chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chón...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 222 lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bảo vệ tài sản trí tuệ của mình để tránh bị hàng giả hàng nhái và được pháp luật bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 239 lượt xem

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng hay đăng ký thương hiệu mà nhiều người thường gọi đơn giản là đăng ký bản quyền logo công ty giúp cho các cá nhân, tổ ch...

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 268 lượt xem

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng. KENA cung cấp dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng, nhanh nhất, uy tín nhất, chi phí hợp lý..

Công ty đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 293 lượt xem

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối ...

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 275 lượt xem

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng. KENA cung cấp dịch vụ bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm, sản phẩm, hàng hoá nhanh nhất, uy tín nhất, chi phí hợp lý...

Dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 316 lượt xem

Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy t...

Bảo hộ quyền tác giả tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 507 lượt xem

Quyền tác giả,là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như s...

Bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 486 lượt xem

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán h...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 452 lượt xem

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Chính vì...

Bảo hộ sở hữu nhãn hiệu, logo tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 493 lượt xem

KENA tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Logo, thương hiệu độc quyền bao gồm nội dung về xây dựng nhãn hiệu, các điều kiện đăng ký, khả năng sử dụng, tra...

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 449 lượt xem

Công ty KENA cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ bảo hộ trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ logo nhãn hiệu

Dịch vụ bảo hộ logo nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Dịch vụ bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ bảo hộ quyền tác giả