Bảo hộ sở hữu trí tuệ (12 bài viết)
Đăng ký thương hiệu sản phẩm tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 9 lượt xem

Thương hiệu là khái niệm nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Dịch vụ Đăng ký bảo hộ thương hiệu của công ty chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chón...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 15 lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bảo vệ tài sản trí tuệ của mình để tránh bị hàng giả hàng nhái và được pháp luật bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 18 lượt xem

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng hay đăng ký thương hiệu mà nhiều người thường gọi đơn giản là đăng ký bản quyền logo công ty giúp cho các cá nhân, tổ ch...

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 22 lượt xem

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng. KENA cung cấp dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng, nhanh nhất, uy tín nhất, chi phí hợp lý..

Công ty đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 55 lượt xem

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối ...

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 62 lượt xem

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng. KENA cung cấp dịch vụ bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm, sản phẩm, hàng hoá nhanh nhất, uy tín nhất, chi phí hợp lý...

Dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 59 lượt xem

Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy t...

Bảo hộ quyền tác giả tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 170 lượt xem

Quyền tác giả,là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như s...

Bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 109 lượt xem

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán h...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 114 lượt xem

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Chính vì...

Bảo hộ sở hữu nhãn hiệu, logo tại Hải Phòng

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 111 lượt xem

KENA tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Logo, thương hiệu độc quyền bao gồm nội dung về xây dựng nhãn hiệu, các điều kiện đăng ký, khả năng sử dụng, tra...

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Bảo hộ sở hữu trí tuệ | 112 lượt xem

Công ty KENA cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ bảo hộ trí tuệ tại Hải Phòng

Bảo hộ logo nhãn hiệu

Dịch vụ bảo hộ logo nhãn hiệu tại Hải Phòng

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Dịch vụ bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ bảo hộ quyền tác giả